GASTENVERBLIJF

Gastenverblijf ’t Nagtegaeltje is gelegen in het buitengebied van Sint-Oedenrode in een zeer rustige landelijke omgeving. In een apart bijgebouw naast onze Brabantse langgevel boerderij “Ter Molenstraete” bevinden zich 2 volledig van elkaar gescheiden appartementen: de Bieswey en de Molewey.
Het geheel is gesitueerd op circa 5000 m2 grond met o.a. boomgaard, kikkerpoel, moestuin en een grote siertuin met diverse waterpartijen en allerlei inheemse planten. Vogels, zoals roodborstje, lijster, merel, winterkoninkje, koolmees, reiger, specht, ijsvogeltje, kwikstaartje en vlaamse gaai zijn regelmatige gasten.
Kortom een heerlijke plek om te onthaasten.

 

siertuin

vogel met prooi

tuin achter
vogelnestje met 2 kuikens

GESCHIEDENIS

Ter Molenstraete, historische naam van de boerderij

Onze boerderij behoort tot een van de oudste goederen in de buurtschap Vressel. Al in 1816 wordt in een notariële akte gesproken over “ene huizinge met aangelege teul- en groeslanden”. In oude huizenlijsten wordt al in 1736 van bewoning melding gemaakt. Naar alle waarschijnlijkheid heeft hier zelfs vòòr 1500 het oude Herengoed Ter Molenstraete gestaan.  Ter herinnering aan vroeger tijden hebben wij daarom op de voorgevel van de boerderij ter Molenstraete staan.

Dat zich hier reeds lang geleden mensen hebben gevestigd komt hoogstwaarschijnlijk door de rivier de Dommel. Deze bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid. Mogelijk speelt de aanwezigheid van een waterput met goed zuiver water hierbij ook een belangrijke rol. Nog altijd is er een waterput op ons terrein.  De huidige boerderij is voor zover nagegaan kan worden altijd een klein boerderijtje geweest waar landbouwers en klompenmakers hebben gewoond. Hij is zeker meer dan 100 jaar oud en meerdere malen gerestaureerd. Achter in de tuin bevindt zich nog een schuurtje waar vroeger de klompen werden gemaakt.

De boerderij zelf is niet meer als boerenbedrijf in gebruik, maar een modern ingerichte woonboerderij.

De naam van ons gastenverblijf ’t Nagtegaeltje is ontleend aan een perceel grond welke omstreeks 1800 eigendom was van de toenmalige bewoner. In die tijd werden percelen grond nog niet kadastraal aangeduid zoals men dat nu kent, maar had ieder stukje grond een naam, een toponiem. Andere stukken grond die toen in eigendom waren zijn o.a. de Molewey en de Bieswey, nu de namen van onze appartementen.